logo

Nasze wykształcenie i zdobyte doświadczenie zawsze staramy się wykorzystywać w pracy zawodowej i prowadzeniu szkoleń. Od ponad 17 lat jesteśmy czynnymi zawodowo praktykiem, łączymy więc nasze wykształceniem z praktyką i doświadczeniem.

Umiejętności praktyczne związane z funkcjonowaniem uczelni zdobywaliśmy i nadal zdobywamy cały czas pracując na uczelni.

W codziennej pracy (na AGH i UJ) naszym podstawowym zadaniem  jest wsparcie władz rektorskich odpowiedzialnych za kształcenie i sprawy studenckie w realizacji zadań związanych z organizacją i prowadzeniem kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, nie tylko pod kątem formalnoprawnym, ale także w aspekcie cyfryzacji procesu obsługi kształcenia w różnych systemach informatycznych i prowadzenia statystyk dla różnych instytucji i służb (m.in. POL-on, GUS). Na co dzień mamy również do czynienia z rekrutacją, w tym także studentów zagranicznych, zarówno na pełnym na cyklu kształcenia, jak i w ramach programów wymian i studiów wspólnych.

Mamy do czynienia m.in. obsługą administracyjną wszelkich pism kierowanych do prorektorów odpowiedzialnych za kształcenie i dydaktykę (w tym w szczególności odwołań w sprawach związanych z przebiegiem studiów oraz odwołań w sprawach skreślenia z listy studentów - czasem kilkadziesiąt dziennie), obsługą wniosków o utworzenie studiów wyższych i podyplomowych, przygotowaniem obsady kadrowej dla całej Uczelni, a także przygotowaniem aktów prawnych związanych z procesem kształcenia (w szczególności regulaminu studiów wyższych oraz studiów podyplomowych oraz ich zmian, zasad pobierania opłat, procedur tworzenia studiów).

Posiadamy praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, regulamin studiów, zasady pobierania opłat za studia, proces dyplomowania, rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych), a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów.

Wiele razy przygotowywaliśmy różnorodne akty prawne w uczelni (m.in. regulaminy studiów, uchwały Senatu, zarządzenia Rektora i pisma okólne) oraz różnego rodzaju wzory druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów (m.in. wzory decyzji administracyjnych, wzory zaświadczeń, wzory dyplomów, wzory suplementów).

Braliśmy także aktywny udział w pracach związanych z wprowadzaniem na uczelniach na najważniejszych reform szkolnictwa wyższego w zakresie kształcenia i nie tylko (m.in. standardy kształcenia z 2007 r., KRK z 2011 r., PRK z 2016 r., płatności za drugi i kolejny kierunek studiów, ustawa 2.0)

Mieliśmy również okazję prowadzić na uczelni projekty współfinansowane ze środków publicznych i unijnych organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W 2020 r. Aleksandra Matukin-Szumlińska brała udział w pracach Zespołu doradczego ds. cyfryzacji rekrutacji  i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.