logo

W naszej dotychczasowej pracy zawodowej mieliśmy okazję popełnić kilka tekstów związanych z tematyką szkolnictwa wyższego:

 • A. Matukin-Szumlińska, „Prowadzenie teczek akt osobowych studentów w świetle nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych” (w:) Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, red. K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny, Warszawa 2019
 • A. Matukin-Szumlińska, „Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym – kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, (w:) Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, red. K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny, Warszawa 2019
 • A. Matukin-Szumlińska, „O problemach i wyzwaniach w zakresie procesu rekrutacji na studia wyższe studentów zagranicznych w kontekście zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych” (w:) Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki, red. K. Górak-Sosnowska, K. Kacperczyk, Warszawa 2020
 • A. Matukin-Szumlińska, „Zdalne egzaminy dyplomowe w świetle najnowszych zmian ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych” (w:) Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, red. K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny, Warszawa 2020
 • A. Matukin-Szumlińska, „Praktyki zawodowe w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uwagi krytyczne wobec stanowiska Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie osiągania i weryfikacji efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych”, red. K. Górak-Sosnowska, L. Tomaszewska, Warszawa 2022
 • A. Matukin-Szumlińska, „Studia wspólne – trudne, ale możliwe. Kilka słów o wyzwaniach związanych z organizacją i prowadzeniem studiów wspólnych we współpracy z uczelnią zagraniczną z perspektywy doświadczeń polskiej uczelni” (w:) Studia wspólne i podwójne. Polska i świat, wyd. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Warszawa 2022
 • P. Szumliński, „Ewolucja regulacji prawnych w zakresie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (w:) Wybrane aspekty niepełnosprawności z perspektywy uczelni, red. Beata Tobiasz Adamczyk, Kraków 2023, wyd. UJ / "The evolution of legal regulations for adapting the educational process to the requirements of persons with special needs on the example of the Jagiellonian University in Krakow" (in) Selected Aspects of Disability from a University Perspective, edited by Beata Tobiasz Adamczyk, Kraków 2023, Jagiellonian University Press

Byliśmy również prelegentami na różnych wydarzeniach (krajowych i międzynarodowych):

 • 23 maja 2024 r. - międzynarodowa konferencja EU Green - udział w panelu dyskusyjnym European degree, joint degree call, microcredentials; organizator Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 2018-2024 r. - cykliczne Konferencje Kierowników Jednostek Administracji Centralnej Uczelni Technicznych Odpowiedzialnych za Kształcenie i Sprawy Studenckie (w 2018 i 2019 - na AGH w Krakowie; w 2021 i 2023 r. na Politechnice Śląskiej, w 2022 r. na Politechnice Poznańskiej, w 2023 r. na Politechnice Łódzkiej, w 2024 r. na Politechnice Białostockiej)
 • 19 maja 2023 r. - seminarium poświęcone cudzoziemcom w systemie POL-on oraz studiom wspólnym - wystąpienie pt. Ramy prawne prowadzenia studiów wspólnych i programów podwójnego dyplomu oraz raportowania studentów tych studiów do POL-on  oraz wystąpienie pt. Wspólne kształcenie we współpracy z uczelnią zagraniczną – o wyzwaniach z perspektywy doświadczeń polskiej uczelni; organizator Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 10-11 lutego 2022 r. - wydarzenie pt. Trendy i wyzwania rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia - zjazd ekspertów polskich uczelni" realizowanym w ramach projektu „Inicjatywy wzmacniające dynamikę umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego"; organizator: Uniwersytet Łódzki
 • 19 marca 2021 r. - konferencja podsumowująca realizację projektu BUILD UP w Uniwersytecie Łódzkim w ramach Programu Welcome To Poland w świetle doświadczeń uczelni realizujących projekty (on-line) - dyskusja panelowa reprezentantów uczelni; organizator: Uniwersytet Łódzki
 • 7 grudnia 2020 r. - IV  Ogólnopolskie Forum Dziekanatów; wystąpienie pt. Zmiany w organizacji kształcenia studiów wyższych w warunkach Covid-19; organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
 • 9-10 grudnia 2019 r. - III Ogólnopolskie Forum Dziekanatów - International: wystąpienie pt. Rekrutacja studentów zagranicznych - o polskiej „strategii” internacjonalizacji w kontekście ustawy 2,0 i ustawy o cudzoziemcach oraz warsztat dotyczący obsługi studenta zagranicznego w świetle najnowszych zmian; organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
 • 4-5 grudnia 2018 r. - II Ogólnopolskie Forum Dziekanatów: wystąpienie pt. Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym - kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warsztat dotyczący teczek akt osobowych studenta w świetle najnowszych zmian; organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
 • 14-15 czerwca 2018 r. - konferencja Podwójne dyplomy jako filar międzynarodowych partnerstw strategicznych: wystąpienie pt. Podstawowe komponenty porozumień o wspólnym kształceniu – doświadczenia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; organizator: Stowarzyszenie IROS Forum i Politechnika Łódzka
 • 9-10 czerwca 2014 r. - warsztaty tematyczne pt. Efektywna Współpraca Zagraniczna Polskich Uczelni Technicznych: wystąpienie pt. Rekrutacja cudzoziemców w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; organizator Politechnika Poznańska

podziękowania za wkład w przygotowanie publikacji pt. Studia wspólne i podwójne. Polska i świat.

 

 

Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.