logo

ALEKSANDRA MATUKIN-SZUMLIŃSKA - właścicielka i trenerka


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie.

W 2011 r. ukończyła kurs dokształcający „Zarządzanie uczelnią – teoria a praktyka”, którego organizatorem był Wydział Zarządzania AGH w Krakowie, a w 2015 r. - cykl szkoleń menadżerskich zakończony Certyfikatem Efektywnego Menadżera (CEM).

Od prawie 18 lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej, nauczyciel akademicki, doktorant, a także jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów, członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. Swoją drogę zawodową rozpoczynała w 2006 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 2009 r. jest związana z Akademią Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie przez ponad 10 lat pełniła funkcję kierownika Działu Nauczania, zaś od października 2019 r. pełni funkcję Dyrektora Centrum Organizacji Kształcenia AGH.

Członek Stowarzyszenia Forum Administracji Akademickiej.

Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia w uczelniach z zakresu szeroko rozumianej organizacji procesu kształcenia. Dotychczas przeprowadziła prawie 300 szkoleń, w których wzięło udział ponad 6 tysięcy osób.

Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów organizacji i prowadzenia kształcenia na studiach wyższych, a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Na co dzień przygotowuje również wewnętrzne akty normatywne w uczelni, wzory druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów. Odpowiedzialna jestem także za opracowanie różnego rodzaju procedur związanych z organizacją procesu kształcenia w uczelni.

Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry administracyjnej i dydaktycznej uczelni wyższych w zakresie formalnoprawnych i praktycznych aspektów organizacji procesu kształcenia w ramach studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia (m.in. w zakresie dokumentacji przebiegu studiów, sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów, rekrutacji i obsługi studentów zagranicznych, tworzenia i organizacji studiów, w tym także z udziałem uczelni zagranicznych).

Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji szkoleniowych organizowanych m.in. przez MNiSW, NAWA, PKA, OPI, jak i przez inne uczelnie wyższe, dotyczących rekrutacji, kształcenia i spraw studenckich, stosowania k.p.a. i wydawania decyzji administracyjnych, akredytacji studiów wyższych oraz zapewnienia i oceny jakości kształcenia, funkcjonowania systemu POL-on, KRK, PRK i ZSK, uznawalności wykształcenia, legalności pobytu studentów zagranicznych, ochrony danych osobowych w uczelniach wyższych, transformacji cyfrowej szkół wyższych, a także dyscypliny finansów publicznych oraz zamówień publicznych w uczelniach wyższych.

Brała również udział i ukończyła wiele szkoleń menadżerskich związanych z zarządzaniem zespołami i organizacją pracy, profesjonalnej komunikacji i różnic międzykulturowych z uwzględnieniem specyfiki środowiska akademickiego oraz w zakresie prawa pracy.


PIOTR SZUMLIŃSKI - trener

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 15 lat zawodowo czynnie związany ze szkolnictwem wyższym jako pracownik administracji centralnej, doktorant a także jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów.

W swojej pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję Kierownika Działu Nauczania UJ, o od 2017 r. jest Dyrektorem Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

Od 17 lat prowadzi szkolenia dla pracowników uczelni z zakresu prawnych aspektów szkolnictwa wyższego i postępowania administracyjnego. Dotychczas przeprowadził ponad 300 szkoleń, w których wzięło udział prawie 6 tysięcy osób.

Specjalizuje się w problematyce stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, opłat za studia, dokumentacji przebiegu studiów oraz wprowadzenia usług e-administracji w uczelniach. Znany i ceniony w kraju ekspert z zakresu spraw stypendialnych i procedur awansowych.

Uczestnik wielu szkoleń i konferencji dotyczących rekrutacji, kształcenia i spraw studenckich, stosowania k.p.a. i wydawania decyzji administracyjnych, transformacji cyfrowej szkół wyższych.

Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.